Zadania Powiatowego Urzędu Pracy

W każdym regionie działa instytucja, której zadaniem jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w poruszaniu się na rynku pracy. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zawsze mogą liczyć na odpowiedni zakres pomocy, dzięki tej jakże prężnie działającej jednostce. Pomimo, że wielu osobom zdarzyło się przekroczyć próg tej instytucji, to jednak niewielu z nich ma świadomość, jaką rolę pełni w życiu osób które owego  wsparcia potrzebują.

Powiatowy Urząd Pracy – bo o nim mowa – realizuje na co dzień wiele zadań, których nie widać na pierwszy rzut oka. Interesanci, którzy odwiedzają PUP widzą tylko pewien zakres pracy zatrudnionych tam osób. Dlatego często nie doceniają faktycznego zakresu jego działalności.

Zakres zadań PUP jest bardzo szeroki i należą do niego m.in.:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pozyskiwanie pracowników dla pracodawców,
 • agregowanie ogłoszeń o pracę,
 • oferowanie szkoleń i kursów dla bezrobotnych,
 • działania mające na celu wsparcie w zakresie uzyskania odpowiednich tytułów zawodowych,
 • monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • wspieranie w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • określanie profili wsparcia dla osób bezrobotnych,
 • wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • czynności mające na celu przekazywanie informacji dotyczących praw i obowiązków interesantów,
 • kierowanie na badania umożliwiające podjęcie pracy,
 • przeprowadzanie badań statystycznych,
 • opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • współpraca z innymi wojewódzkimi urzędami pracy, gminami oraz wszelkimi innymi instytucjami wsparcia.

PUP w Starogardzie Gdańskim w pełni realizuje politykę wspierania zarówno osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Okazuje się bowiem, że pracodawcom jest jest łatwo znaleźć odpowiednich pracowników, którzy spełniają wymagania postawione na danym stanowisku pracy.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

na czym polega praca programisty

Jak to jest być programistą?

Zawód programisty kojarzony jest głównie z wielogodzinnym ślęczeniem nad kodem, za bardzo duże pieniądze. Ogólna opinia jest taka, że programowanie jest niezwykle.

dzialalność urzędu pracy

Wsparcie dla osób bezrobotnych w Dzierzgoniu – działania Powiatowego.

Dzierzgoń jest niewielkim miastem położonym na północy Polski. Jego powierzchnia to zaledwie 3,9 km², a liczba mieszkańców wynosi ok. 5 500 osób..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ