Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku w organizacji staży

staż w Lęborku

Wszyscy przedsiębiorcy powiatu lęborskiego, gotowi na zorganizowanie stażu, mogą ubiegać się o dofinansowanie z PUP-u w Lęborku. Urząd Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych, wykazuje inicjatywę wsparcia pracodawców, którzy są chętni do przyuczenia osób bezrobotnych konkretnych umiejętności, dzięki którym zdobywają kwalifikacje zawodowe i łatwiej im otrzymać atrakcyjną ofertę pracy w Lęborku.

Zorganizowane staże dedykowane są szczególnie osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 30-go roku życia, oraz osobom po 30-tym roku życia, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy – czyli kobiet permanentnie bezrobotnych, oraz osób po 50 roku życia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30-go roku życia, mogą liczyć na staż trwający nawet do 12 miesięcy. Osoby po 30-tym roku życia mogą odbyć staż nieprzekraczający okres 6-ciu miesięcy.

Osoby bezrobotne mogą być skierowane na odbycie stażu do pracodawców, którzy prowadzą działalność w sektorze produkcji zwierzęcej i roślinnej, w zakresie produkcji ogrodniczej, pszczelarskiej, rybnej. Istotnym kryterium jest gospodarstwo rolne, które przekracza powierzchnię 2 ha. Skierowanie na staż może odbywać się również w organizacjach pozarządowych a także u przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.Pracodawcy, którzy są gotowi na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, składają swój wniosek na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej urzędu, bądź przyjść osobiście. Warto zaznaczyć, że pracodawcy mają możliwość samodzielnego wskazania osoby bezrobotnej, którą chcą przyjąć na staż. Niezbędne jest w takim wypadku wypełnienie danych osobowych wskazanej osoby na składanym formularzu.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

zakład przetwórstwa rybnego Chojnice

Praca w zakładzie przetwórstwa rybnego w Chojnicach

Jeden z największych na pomorzu zakładów przetwórstwa rybnego, swoją siedzibę ma w Chojnicach. Dziś działa niezwykle prężnie, dając pracę blisko 600 pracownikom,.

nietykalni pracownicy w Gdyni

Jakie ryzyko niesie ze sobą zatrudnianie nietykalnych pracowników w Gdyni?

Każdy pracodawca w Gdyni, chciałby mieć w swoim zespole pracowników posiadających wysokie kompetencje zawodowe. Im większe doświadczenie w pracy posiada dany kandydat,.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ