Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku w organizacji staży

staż w Lęborku

Wszyscy przedsiębiorcy powiatu lęborskiego, gotowi na zorganizowanie stażu, mogą ubiegać się o dofinansowanie z PUP-u w Lęborku. Urząd Pracy w ramach wsparcia osób bezrobotnych, wykazuje inicjatywę wsparcia pracodawców, którzy są chętni do przyuczenia osób bezrobotnych konkretnych umiejętności, dzięki którym zdobywają kwalifikacje zawodowe i łatwiej im otrzymać atrakcyjną ofertę pracy w Lęborku.

Zorganizowane staże dedykowane są szczególnie osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 30-go roku życia, oraz osobom po 30-tym roku życia, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy – czyli kobiet permanentnie bezrobotnych, oraz osób po 50 roku życia, nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30-go roku życia, mogą liczyć na staż trwający nawet do 12 miesięcy. Osoby po 30-tym roku życia mogą odbyć staż nieprzekraczający okres 6-ciu miesięcy.

Osoby bezrobotne mogą być skierowane na odbycie stażu do pracodawców, którzy prowadzą działalność w sektorze produkcji zwierzęcej i roślinnej, w zakresie produkcji ogrodniczej, pszczelarskiej, rybnej. Istotnym kryterium jest gospodarstwo rolne, które przekracza powierzchnię 2 ha. Skierowanie na staż może odbywać się również w organizacjach pozarządowych a także u przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na zasadach przewidzianych dla pracodawców.Pracodawcy, którzy są gotowi na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych, składają swój wniosek na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej urzędu, bądź przyjść osobiście. Warto zaznaczyć, że pracodawcy mają możliwość samodzielnego wskazania osoby bezrobotnej, którą chcą przyjąć na staż. Niezbędne jest w takim wypadku wypełnienie danych osobowych wskazanej osoby na składanym formularzu.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

wsparcie dla młodych

Wsparcie dla młodych w województwie pomorskim

Biorąc pod uwagę cały kraj, województwo pomorskie może pochwalić się wieloma programami aktywizacyjnymi dla bezrobotnych, w tym również dla osób dopiero wkraczających.

praca w dziale obsługi klienta

Czy warto pracować w dziale obsługi klienta?

Jeśli zapytać mieszkańców Miastka, będących w wieku ok. 30-go roku życia, jaka była ich pierwsza praca, to zdecydowana większość powie, że swoje pierwsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ