Praca tymczasowa w Kartuzach

praca tymczasowa Kartuzy

Osoby szukające pracy w Kartuzach, z pewnością nie raz spotkały się ofertami pracy tymczasowej. Wiele osób rozważa tę formę zatrudnienia zachęconych perspektywą wysokich zarobków. Zanim podejmiemy decyzję o tej formie zatrudnienia, powinniśmy dowiedzieć się czym charakteryzuje się taki rodzaj współpracy. Zatrudnienie następują poprzez podpisanie umowy z agencją pracy tymczasowej. Jeśli chodzi natomiast o kwestię zadań – pracownik otrzymuje je już od pracodawcy, dla którego realizowane jest zlecenie. Współpraca następuje zazwyczaj na podstawie umowy o pracę na czas określony. Zdarzają się oczywiście wyjątki, kiedy zadania nie posiadają charakteru stosunku pracy. W takim wypadku praktykuje się zawieranie umów cywilnoprawnych.

Jaki charakter mogą mieć zadania wykonywane w formie pracy tymczasowej?

Główną cechą charakterystyczną zadań wynikających z pracy tymczasowej – jak sama nazwa wskazuje – jest właśnie owa tymczasowość. Zaliczyć można zatem do tego grona z pewnością wszelkie prace sezonowe, okresowe i doraźne. Z drugiej zaś strony warto również wskazać zakres prac, których z pewnością nie można zaliczyć do grupy prac tymczasowych. Wymienić tutaj można m.in.: prace wysoce niebezpiecznych, w zastępstwie za pracownika uczestniczącego w strajku, czy też w przypadku, kiedy wykonywanie zadań wymaga od osoby zatrudnionej posiadania przy sobie broni palnej, bądź innych przyrządów służących do obezwładniania, na które niezbędne jest otrzymanie odpowiedniego pozwolenia.

Jak wygląda sprawa dotycząca możliwości rozwiązania umowy tymczasowej przez każdą ze stron?

Zasady dotyczące możliwości rozwiązania umowy są takie same w przypadku każdej ze stron. Jeśli zatem umowa została zawarta na czas krótszy niż 2 tygodnie, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Jeśli z kolej umowa zawierana jest na czas przekraczający 2 tygodnie, wtedy, wówczas obowiązuje 1-tygodniowy okres wypowiedzenia.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

przedsiębiorca

Przedsiębiorczy mieszkańcy województwa pomorskiego

Województwo pomorskie znajduje się na 4 miejscu pod względem ilości podmiotów gospodarczych. Co zatem stanie się teraz, kiedy sytuacja zmienia się dość.

barometr zawodów

Barometr zawodów w województwie pomorskim

Barometr zawodów to swojego rodzaju badanie, które pozwala określić kondycję poszczególnych sektorów gospodarki. Brana pod uwagę jest całość regionu – również mniejsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ