Praca dla osób niepełnosprawnych w Sztumie

praca Sztum

Osoba niepełnosprawna, to osoba posiadająca specjalne orzeczenie, wskazujące na ograniczenia w możliwości wykonywania pracy. Przyczyny takich ograniczeń leżą w uwarunkowaniach stanu fizycznego, psychicznego, bądź umysłowego. Uwarunkowania psychiczne bądź somatyczne mogą ograniczać możliwości pracy w sposób trwały lub na danych okres. Generalnie niepełnosprawni przypisywani są do jednej z trzech grup: z lekkim stopniem niepełnosprawności – trzecia grupa inwalidzka; z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – druga grupa inwalidzka; wysoki stopień niepełnosprawności – czyli pierwsza grupa inwalidzka.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, posiada ustalony stopień niepełnosprawności, ale nie posiada uprawnień do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej a nawet zasiłku stałego. Jeśli osoba niepełnosprawna jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, wówczas poza ustaloną grupą inwalidzką, ma również uprawnienia do pozyskiwania wszystkich powyżej wymienionych rodzajów wsparcia finansowego.

W zależności od wytycznych wynikających z dokumentu będącego orzeczeniem o niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna ma możliwość szukania pracy w zakładach pracy chronionej, bądź na całym rynku pracy. Jeśli dana firma nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, zatrudnienie osoby z grupą inwalidzką jest możliwe w wypadku dostosowania stanowiska pracy zgodnie z potrzebami takiej osoby. Drugą opcją umożliwiającą jej zatrudnienie jest zatrudnienie na zasadzie telepracy.

Urząd pracy w Sztumie oferuje duży zakres pomocy osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli dana osoba ma możliwość pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, przy statusie bezrobotnego, może skorzystać z instrumentów wsparcia takich jak: bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, bony stażowe, studiów podyplomowych, badań lekarskich i psychologicznych czy też prac interwencyjnych.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

nowoczesna organizacja

Inteligencja emocjonalna – a potrzeby nowoczesnej organizacji

Nowoczesne organizacje potrzebują w swojej strukturze osób otwartych i potrafiących na chłodno wyciągać wnioski. Jeśli ubiegasz się o pracę i aplikujesz na.

motywacja do pracy

Prawdziwa motywacja do pracy w Kwidzynie

Jednym z zadań działu HR w każdej organizacji w Kwidzynie, jest opracowanie skutecznych systemów motywacyjnych. Specjaliści ds. rekrutacji wraz z managerami zespołów,.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ