Brusy - szansa na rozwój zawodowy dla każdego

kursy zawodowe Brusy

Po raz kolejny władze miasta Brusy wykazują duże zainteresowanie mieszkańcami. Tym razem oferują program wsparcia dla osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wszystkim tym, którym niezwykle ciężko znaleźć pracę w Brusach oferują program o wzniosłej nazwie: “Razem sięgajmy wyżej”. We współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie, do dyspozycji zostało przydzielonych blisko 938 tys zł.

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?

Uczestnicy odbywają 5-miesięczny staż zawodowy, który wiąże się z wypłatą stypendium w wysokości 1200 zł każdego miesiąca. Biorą udział w licznych szkoleniach zarówno w zakresie zawodowym jak i w kwestii kompetencji miękkich. Ponadto mogą liczyć na stypendium szkoleniowe, darmowe wyżywienie a także zwrot kosztów dojazdu.

Wsparcie osób biorących udział w projekcie zostało zaplanowane w następujący sposób:

w ramach współpracy indywidualnej:

  • 3-godzinne doradztwo zawodowe
  • 2-godzinne porady psychologiczne
  • min. 1 spotkanie z prawnikiem w ramach porad prawnych
  • min. 2-godzinne spotkania z pośrednikiem pracy w ramach pośrednictwa pracy

w ramach wsparcia grupowego:

  • zajęcia z integracji społecznej i środowiskowej
  • coaching w zakresie inteligencji emocjonalnej
  • kompetencje społeczne i osobiste
  • umiejętność poruszania się na rynku pracy.

Sam udział w programie jest bezpłatny i skierowany jest do mieszkańców powiatu chojnickiego. Wszystkie osoby spełniające kryteria udziału, którym ciężko otrzymać przyzwoitą ofertę pracy w Brusach, z powodzeniem mogą zgłaszać chęć udziału. Największą szansę mają bezrobotni zagrożeni ubóstwem, bez wykształcenia oraz nie posiadający dostatecznych kwalifikacji zawodowych, uprawniających ich do pracy na danym stanowisku pracy w Brusach.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

małe miasteczko

Małe miasteczko, czyli Miastko

Miastko to mała, malownicza miejscowość usytuowana na Pomorzu Zachodnim wzdłuż rzeki Studnicy. Powierzchnia Miastka nie należy do największych, gdyż obejmuje obszar zaledwie.

powrót na rynek pracy

Powrót na rynek pracy w Słupsku

Osobom, którym przez wiele lat nie udaje się znaleźć pracy, z roku na rok jest coraz ciężej. Zbyt długo utrzymujący się stan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ