Barometr zawodów w województwie pomorskim

barometr zawodówBarometr zawodów to swojego rodzaju badanie, które pozwala określić kondycję poszczególnych sektorów gospodarki. Brana pod uwagę jest całość regionu – również mniejsze miejscowości, takie jak np. Czarne. Pozwala to potencjalnym pracodawcom standaryzować pensje i wymagania w konkretnych regionach wobec swoich pracowników w taki sposób, by nie narazić się na braki kadrowe spowodowane niekorzystnymi dla potencjalnego pracownika warunkami.

Różnorodność zawodowa województwa pomorskiego

W trójmieście możemy zaobserwować największe skupienie gospodarki całego regionu, toteż właśnie w tym miejscu łatwo zaobserwować, które zawody cieszą się największą popularnością na tle całego województwa. I tak na pierwszy rzut oka możemy zaobserwować, że dość duże deficyty występują w branży informatycznej. Analitycy i testerzy to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników – a to z powodu braku odpowiednich kwalifikacji kandydatów oraz doświadczenia. Testerzy systemów teleinformatycznych, również nie mają problemów z zatrudnieniem w województwie. Z brakiem odpowiednich kandydatów walczy również branża programistów i administratorów baz danych.

Z kolei inne części województwa zmagają się z dużymi brakami w branży edukacyjnej – brakuje nauczycieli asystentów, a to z powodu wciąż zbyt niskich płac oraz braku znajomości przez kandydatów odpowiedniej ilości języków obcych. Podobny problem mają pracodawcy poszukujący pracowników ds. finansowo – księgowych ze znajomością języków obcych.

Oznaczone , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.