Powrót na rynek pracy w Słupsku

powrót na rynek pracy

Osobom, którym przez wiele lat nie udaje się znaleźć pracy, z roku na rok jest coraz ciężej. Zbyt długo utrzymujący się stan bezrobocia sprawia, że takim osobom niezwykle trudno jest się zmotywować do działania a nawet istnieje zagrożenia wykluczenia społecznego. W Słupsku tego typu osób jest całkiem niemało, dlatego logicznym wydaje się powstawanie jednostek mających na celu niesienie realnej pomocy, osobom jej potrzebującym.

W Słupsku właśnie działalność swoją rozwija Centrum Integracji Społecznej, której głównym celem jest ułatwienie powrotu osób bezrobotnych do grona osób aktywnych zawodowo. Realizowane przez jednostkę warsztaty, umożliwiają zarówno kobietom jak i mężczyznom – zwłaszcza tym pozostającym wiele lat bez pracy w Słupsku – zdobywanie wiedzy i praktyczne umiejętności, które można od razu stosować w zawodzie. Poza wiedzą branżową, uczestnicy zdobywają umiejętności poruszania się na rynku pracy w Słupsku. Uczą się jak zwiększyć swoją wartość w oczach pracodawcy i jak być pożądanym kandydatem do pracy.

Wysoką skuteczność warsztatów potwierdzają zadowoleni uczestnicy, którzy w szybkim czasie znajdują zatrudnienie. Wszyscy zgodnie również twierdzą, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne, bo dzięki nim z roku na rok liczba osób aktywnych zawodowo wzrasta i co za tym idzie – poziom bezrobocia spada.

Karol

POWIĄZANE ARTYKUŁY

jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Czy istnieje zbiór zasad, ułatwiających nam przejście procesu rekrutacyjnego i ukończenie go uzyskaniem oferty pracy w Prabutach? Czy dostatecznie dobrze przygotowując się.

praca zagranica

Powracając z zagranicy do pracy w Czarnej Wodzie

W czasach kiedy liczba ofert pracy w Czarnej Wodzie była ograniczona, wielu mieszkańców wyjechało do pracy za granicę. Decyzje - często nie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ