Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 120731

Warunki pracy

praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach;

Zakres zadań

 • rejestruje podmioty i kontroluje realizowanie warunków weterynaryjnych oraz przyjmuje zgłoszenia i zawiadomienia o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności ,
 • przygotowuje dokumentację związaną z monitorowaniem chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • nadzoruje przestrzeganie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • sporządza i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • kontroluje podmioty nadzorowane,
 • współdziała i współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi jednostkami,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakres spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeśli dotyczy),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Starszy inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach...

  • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-20

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów...

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

  • Kartuzy
  • 2023-05-15

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, - brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, - praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań przyjmowanie zgłoszeń o chorobach...

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

  • Kartuzy
  • 2023-05-15