Starszy laborant

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 117185

Warunki pracy


 • praca w laboratorium biologicznym;

 • kontakt z materiałem roślinnym i  odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie;

 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego;

 • konieczność pracy w zespole;

 • duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań;

 • praca pod presją czasu;

 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego;

Zakres zadań

 • przygotowuje próbki do badań;
 • wykonuje analizy laboratoryjne próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji patogenów;
 • bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025
 • pracuje w systemach informatycznych: LIMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium biologicznym/biotechnologicznym /diagnostycznym;
 • praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, w szczególności w zakresie biologii molekularnej;
 • wiedza z zakresu wirusologii i biologii molekularnej;
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym;
 • znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi;
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym);
 • dokładność, staranność, zdolności manualne;
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi;
 • znajomość technik serologicznych;
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Laborant

Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych próbek powietrza sprężonego, mieszanin oddechowych, mas chłonnych i regeneracyjnych. Wydawanie orzeczeń na podstawie zbadanych parametrów. Sporządzanie protokołu zużycia lub innych dokumentów obrotu...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-03-23

Laborant

Kontrola laboratoryjna ISOPS, odkażalników i środków dezaktywacyjnych. Wykonywanie przeglądów oraz usuwanie niesprawności aparatów tlenowych ewakuacyjnych. Przygotowanie szkła laboratoryjnego do analiz Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-03-23

Laborant budowlany

Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań według, wykonywanie badań stacjonarnych i polowych według obowiązujących procedur (przepisów), dbałość o sprzęt i jego utrzymywanie w należytym stanie technicznym, utrzymywanie porządku i...

 • Gdański Urząd Pracy

 • Straszyn
 • 2023-03-20