Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 117056

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 3 piętrze- podjazdy dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, winda dostosowana jest do osób niepełnosprawnych ruchowo.


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podstawowe wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax itp.


Wyjazdy służbowe- krajowe i zagraniczne, szkolenia, narady, konferencje, (e-lerning), webinaria.


Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, podejmowanie decyzji.


Praca administracyjna dot. również czynności kontrolnych w podmiocie nadzorowanym i gospodarstwach.

Zakres zadań

 • Weryfikowanie warunków uboju zwierząt rzeźnych, warunków sanitarno – weterynaryjnych w trakcie uboju, rozbioru i konfekcji mięsa w celu potwierdzenia zgodności z prawem UE i USA oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia niezgodności.
 • Weryfikowanie zakładowego systemu HACCP, poprzez przegląd zapisów, obserwowanie zakładowego monitoringu, ocenę podejmowanych przez zakład działań korygujących, w celu potwierdzenia zgodności prowadzonych działań z zatwierdzonym planem HACCP oraz wdrażanie postepowania egzekucyjnego w przypadku niezgodności.
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy wykonywanej przez wyznaczonych lekarzy weterynarii poprzez sporządzanie harmonogramu pracy, kontrolowanie poprawności wykonywanego nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach zatwierdzonych do UE i USA w celu ochrony zdrowia konsumenta.
 • Pobieranie prób do badań weryfikacyjnych w celu realizacji programu badań mikrobiologicznych wymaganego przez prawo UE i USA.
 • Weryfikowanie towarów przygotowanych do wysyłki ze specyfikacją wysyłkową, kontrolowanie załadunku, zakładanie plomb na środek transportu w celu wydania certyfikatu eksportowego – świadectwa zdrowia do USA.
 • Współpraca z organami WIW i GIW poprzez przygotowywanie sprawozdań i analizowanie w celu potwierdzenia aktualnego statusu zakładu zatwierdzonego na rynek USA.
 • Obsługiwanie programów i systemów specjalistycznych: RASFF, TRACES, CBD-IRZ w celu archiwizacji i przesyłania danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze inspekcji weterynaryjnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Federalnych Inspekcji Mięsa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego;
 • Znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich;
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office Exel),
 • Stosowanie prawa w praktyce
 • Specjalizacja w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Starszy inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy - praca administracyjna w siedzibie urzędu - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu -obsługa interesantów - wyjazdy służbowe - praca przy komputerze - biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze,...

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

  • Pruszcz Gdański
  • dzisiaj

  Starszy inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy - praca administracyjna w siedzibie urzędu - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu -obsługa interesantów - wyjazdy służbowe - praca przy komputerze - biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze,...

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

  • Gdańsk
  • dzisiaj

  Inspektor weterynaryjny

  Warunki pracy Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00. Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym). Narzędzia pracy- komputer i sprzęt biurowy. Brak windy i podjazdów. Zakres...

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku

  • Miastko
  • 2023-03-28