Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 137046

Warunki pracy

Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 
Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
Praca w godzinac: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.30; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej określone ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Przyjmuje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt, prowadzi czynności związane z ich monitoringiem i zwalczaniem
 • Prowadzi kontrole dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymywania
 • Prowadzinadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt oraz wymogami wzajemnej zgodności
 • Prowadzi nadzór nad przemieszczaniem i obrotem zwierząt
 • Pobiera próbki do badań
 • Przygotowuje plany monitoringów, harmonogramów oraz projekty rozstrzygnięć administracyjnych, w zakresie dotyczącym zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Obsługuje systemy informatyczne na stanowisku pracy
 • Prowadzi dokumentację i sprawozdawczość dotyczącą zajmowanego stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pokrewnym Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • W związku z tym, iż w Korpusie Służby Cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kursy lub szkolenia związane z tematyką weterynaryjną
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację

Powiązane