Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133392

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie związana z nadzorem nad realizowanymi zadaniami przez kierowców, - praca w pomieszczeniu poniżej poziomu otoczenia, - stres związany z zapewnieniem właściwej obsługi transportowej jednostek i komórek organizacyjnych KWP, - krajowe wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • planowanie i organizowanie potrzeb transportowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w celu zapewnienia obsługi transportowej komórkom organizacyjnym,
 • analizowanie zużycia paliwa przez pojazdy służbowe użytkowane przez KWP w Gdańsku w celu składania stosownych propozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • koordynowanie prac związanych z terminowym wykonywaniem obsługi technicznych i sezonowych pojazdów celem utrzymania pojazdów w sprawności technicznej,
 • planowanie służb dyspozytorskich celem właściwego zabezpieczenia obiektu Wydziału Transportu KWP w Gdańsku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1,5 roku w obszarze gospodarki transportowej
 • komunikatywność, asertywność oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obsługa pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki transportowej
 • prawo jazdy kat. B
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pracownik ds. transportu

- obsługa urządzeń biurowych,- obsługa programów komputerowych związanych z przewozem osób zaopatrzeniem i magazynowaniem; Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie branżowe Wymagania inne: Projekt pn....

 • Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

 • Starogard Gdański
 • 2024-02-08