Główny specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 130178

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie,


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - brak windy - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • koordynuje i nadzoruje monitorowanie ruchu morskiego w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska morskiego oraz informowania o ruchu statków
 • utrzymuje poziom wyszkolenia oraz właściwej organizacji Służby Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska
 • organizuje i nadzoruje prowadzenie baz danych monitorowanych statków ich ładunków oraz pasażerów w celu ich udostępnienia odpowiednim służbom i instytucjom a także w narodowej i europejskiej sieci Safe Sea Net
 • wspólpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW), Morskim Oddziałem Straży Granicznej (MOSG), Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej RP (COM MW RP)
 • nadzoruje radiowy serwis prognoz pogodowych i ostrzeżeń nawigacyjnych
 • nadzoruje utrzymanie sprawności wszystkich systemów monitorowania ruchu statków i łączności używanych przez Służbę VTS Ławica Słupska
 • koordynuje współpracę z pozostałymi komórkami Urzędu oraz bierze udział w pracach krajowych i międzynarodowych zespołów ds.rozwoju komputerowych systemów monitorowania ruchu statków i systemów bezpieczeństwa
 • prowadzi szkolenia pracowników w obsłudze komputerowych systemów monitorowania ruchu statków, ładunków i pasażerów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji morskiej
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność zarządzania ludźmi
 • umiejętność współpracy
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • przeszkolenie z obsługi komputerowych systemów kontroli ruchu morskiego oraz przepływu ładunków i pasażerów
 • Dyplom oficera pokładowego na poziomie operacyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie - międzynarodowe i krajowe prawo morskie

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Oficer portu

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - nietypowe godziny pracy - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Sztutowo
 • 2023-11-22