Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127175

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno - biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • brak windy w budynku
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzeka w zakresie kas rejestrujących, orzeka w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
 • Ustala i udziela dotacje przedmiotowe dla przedsiębiorców, analizuje prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzeka w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Prace administracyjno-biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

 • Puck
 • 2023-09-21

Referent / Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat Komórka organizacyjna: Biuro Prorektora ds. Studenckich Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość programów: Word, Excel,...

 • Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-21

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe Miejsce i...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Sopot
 • 2023-09-21