Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 126863

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa w siedzibie urzędu
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych
 • praca przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę na zewnętrzną budynku
 • budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Obsługuje i wspiera podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, weryfikuje pod względem formalnym, dokumenty podlegające księgowaniu, w szczególności deklaracje podatkowe, wnioski, informacje, w tym w postaci elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia, za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Rezerwuje wizyty klientów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent / Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat Komórka organizacyjna: Biuro Prorektora ds. Studenckich Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość programów: Word, Excel,...

 • Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-28