Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126477

Warunki pracy


 • Praca w godzinach 7:30-15:30
 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kancelaryjne zgodnie z wewnętrznymi przepisami i procedurami
 • Ewidencjonuje i rejestruje dane w systemach informatycznych
 • Przekazuje otrzymane dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych Policji oraz Urzędów Administracji Państwowej
 • Dba o przawidłowy obieg dokumentacji
 • Sprawdza dane w systemach informatycznych i bazie danych pod względem poprawności i kompletności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w pracy kancelaryjno-
biurowej
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi programów Pakiet Office
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze, - kontakty osobiste, telefoniczne i pisemne z...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • Gdańsk
 • 2023-09-25

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy - Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. - Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bezpośredni kontakt z metalami m. in. nikiel, ołów, metale szlachetne. - Praca...

 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

 • Gdańsk
 • 2023-09-22