Laborant

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126201

Warunki pracy


 •  praca w laboratorium biologicznym;
 • kontakt  z  materiałem  roślinnym,  w  tym  z  zaprawionymi       nasionami  oraz odczynnikami chemicznymi;                                                           
 • konieczność pracy w zespole;
 • duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań;
 • praca pod presją czasu;
 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego;

Zakres zadań

 • przygotowuje próbki do badań laboratoryjnych;
 • wykonuje laboratoryjna ocenę nasion roślin rolniczych i warzywnych;
 • prowadzi bieżącą dokumentację towarzyszącą badaniom;
 • sporządza sprawozdania, świadectwa oraz informacje z badań;
 • bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025;
 • pracuje w systemach informatycznych: ZSIORiN i LIMS;
 • prowadzi prace pomocnicze i administracyjne związane z działalnością laboratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium;
 • dokładność, staranność, zdolności manualne;
 • umiejętność pracy w zespole; komunikatywność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu nasiennictwa i ochrony roślin;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu nasiennictwa;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Asystent ds. Uśredniania Próbek i Analiz Fizycznych

Opis stanowiska Homogenizacja, przygotowanie próbek do dalszych badań Wykonywanie analiz fizycznych Wymagania Wykształcenie średnie, preferowane: chemiczne, biologiczne, gastronomiczne lub wyższe towaroznawstwo, kierunki chemiczne i biologiczne...

 • J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 • Gdynia
 • 2023-09-21

Technik Laboratoryjny (Pracownia Chromatografii Cieczowej)

Opis stanowiska Organizacja stanowisk pracy (zapewnienie odpowiednich materiałów tj. szkła, odczynników) Sporządzanie roztworów i odczynników chemicznych Ważenie próbek do badań Kontrolowanie stanu technicznego i konserwowanie sprzętu...

 • J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 • Gdynia
 • 2023-09-20

Młodszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa/laboratoryjna praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdynia
 • 2023-09-11