Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Słupsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 125973

Warunki pracy

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy • Naturalne i sztuczne oświetlenie
 • Wymuszona pozycja ciała, wiekszość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • Bariery architektoniczne: brak wind i odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych 
 • Podstawowe wyposażenie na stanowisku: komputer, drukarka i telefon.

Zakres zadań

 • Konserwuje, lokalizuje i usuwa awarie urządzeń łączności radiowej, w celu zapewnienia ich ciągłej sprawności technicznej
 • Uruchamia nowe stanowiska łączności radiowej, w celu polepszenia warunków i jakości pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji
 • Prowadzi dokumentację techniczną wykonywanych prac w celu aktualizacji dokumentacji technicznej urządzeń będących na stanie jednostki
 • Instaluje, konserwuje oraz naprawia sprzęt teleinformatyczny w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku oraz w jednostkach podległych
 • Nadzoruje prawidłowe działanie Policyjnej Sieci Transmisji Danych i sieci internetowej
 • Udziela bieżącej pomocy funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Policji zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku oraz jednostkach podległych w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki lub informatyki
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Dobra znajomość systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Powiązane