Podniesienie rangi szkolenia zawodowego w Słupsku

Potrzeba zmian w kształceniu zawodowym w Słupsku, na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła swój priorytet. Z roku na rok, brakuje wykwalifikowanych kandydatów, którzy mogą pracować w wielu zawodach deficytowych. Przedsiębiorcy jasno komunikują, że na rynku brakuje kandydatów do pracy.

Do najbardziej deficytowych zawodów w Słupsku można zaliczyć stanowiska takie jak: Monter, Ślusarz, Cieśla, Stolarz, Operator Maszyn CNC, Tokarz czy Spawacz. Praktyczne przystosowanie młodych mieszkańców Słupska i okolic, ma przyczynić się do wyrównania deficytu. Oczywiście zmiany nie nastąpią od razu. Wszystko jest procesem, a na wydanie uprawnień do pełnienia zawodu trzeba jednak poczekać. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.

Władze oświatowe po dostrzeżeniu tego dość poważnego problemu zdecydowały na organizowanie spotkań pomiędzy właścicielami przedsiębiorstw w Słupsku a dyrektorami szkół. Dokładnie zbadanie, jak działa rynek pracy oraz jakich kwalifikacji oczekuje się od młodych osób, które na ten rynek wchodzą, pozwolą doprecyzować i ułożyć program nauczania i kształcenia zawodowego. A wszystko po to, żeby łączyć interesy pracodawców oferujących miejsca pracy w Słupsku oraz absolwentów poszukujących zatrudnienia.

Oznaczone ,

2 thoughts on “Podniesienie rangi szkolenia zawodowego w Słupsku

  1. Po szkole zawodowej przynajmniej jest od razu określony fach w ręku.

    1. I to jest duża przewaga szkół branżowych nad liceum ogólnokształcącym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.