rynek pracy

rynek pracy woj. pomorskieNajwiększy wpływ na rozwój sytuacji gospodarczej woj. pomorskiego mają sektory: usług oraz przemysłu. W samych usługach zatrudnienie znajduje blisko 63% osób pracujących, w przemyśle natomiast – blisko 29%. Potęga rynkowa wynika z prężnie działających branż: morskiej, rafineryjnej, turystycznej, spożywczej oraz drzewno-meblarskiej. Największy potencjał rozwojowy upatrywany jest w: branży technologii informacyjno-komunikacyjnych, usług biznesowych, usług BPO/SSC, logistyki, a także branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Największe zapotrzebowanie na pracowników można zaobserwować w branży IT, budowlanej, morskiej, transportowej. Jeśli chodzi natomiast o zawody nadwyżkowe, zaliczają się do nich: humaniści, ekonomiści, nauczyciele czy pedagodzy. W równowadze podaży ofert pracy oraz popytu pozostają zawody takie jak: pracownicy produkcyjni, pracownicy fizyczni, pracownicy magazynu, pracownicy gastronomii, czy też pracownicy budowlani.

Dane statystyczne dotyczące rynku pracy w woj. pomorskim wskazują na bardzo korzystną sytuację osób szukających pracy. Aktualna stopa bezrobocia osiąga poziom ok. 7,2%. Co w porównaniu z poprzednimi latami, gdzie w 2016 roku wynosiła blisko 7,7% a w 2015 roku nawet ok. 9% – daje pozytywny obraz i wskazuje na to, że mieszkańcom żyje się lepiej. I faktycznie, woj. pomorskie na tle wszystkich 16 województw Polski zdobywa mocne 5-te miejsce, zaraz po województwach dolnośląskim i mazowieckim – ok. 7,0%, śląskim i małopolskim – ok. 6,6% oraz wielkopolskim, gdzie występuje bezrobocie na poziomie 5,0%

Na terenie całego woj. pomorskiego, najniższa stopa bezrobocia występuje w Sopocie – ok. 2,7%. Następne w kolejności są Gdańsk i Gdynia – gdzie stopa bezrobocia wynosi ok. 3,7%. Statystyki pokazują, że najłatwiej o pracę w Trójmieście, aczkolwiek w innych powiatach, stopa bezrobocia kształtuje się w wysokości zbliżonej do średniej w całej Polsce. W powiecie starogardzkim występuje stopa bezrobocia na poziomie 7,2%, w powiecie tczewskim – ok. 8,0%, w powiecie kościerskim – ok. 8,1%, w powiecie kwidzyńskim – ok. 8,2% a w powiecie wejherowskim – ok. 8,6%. W pozostałych powiatach sytuacja prezentuje się nieco gorzej, ponieważ stopa bezrobocia wynosi od 10,0% nawet do 15,0% czy 16,0%. Dlatego znaczna część mieszkańców mniej rozwiniętych miejscowości dojeżdża do pracy w te bardziej rozwinięte rejony, gdzie pracodawcy oferują dużo ofert pracy.

Pomimo że poziom bezrobocia w pomorskim nie należy do najgorszych w porównaniu z resztą Polski, to Powiatowe Urzędy Pracy i tak mocno stawiają na aktywizację osób bezrobotnych, żeby na bieżąco kontrolować sytuację na rynku pracy. Bezrobotni mogą skorzystać z licznych szkoleń, poradnictwa zawodowego czy też bezpłatnych konferencji na temat przedsiębiorczości. Do Urzędów Pracy masowo spływają również oferty pracy. W pierwszym kwartale 2017 roku w PUP zarejestrowano blisko 12 000 wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców – to zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach. W roku 2016 firmy zgłosiły zapotrzebowanie na 9 000 – 10 000 wakatów, a w 2015, zgłoszonych zostało 7 000 – 8 000 wolnych miejsc pracy. Sytuacja na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na kształtowanie się rynku pracy w kierunku pracownika.

Pracodawcy w województwie pomorskim są również bardzo otwarci na zatrudnianie pracowników z zagranicy. Najczęściej zatrudniani są emigranci z Ukrainy, Republiki Białorusi, Republiki Armenii, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji. Firmy są w stanie dać zatrudnienie cudzoziemcom, nawet w przypadku braku pozwolenia na pracę, gdzie emigrantów z Ukrainy jest ok. 93,5% a emigrantów z Białorusi ok. 4,1%. Cudzoziemcy zatrudnieni są głównie w sektorze usług administrowania i działalności wspierającej – ok. 36,1%, w budownictwie – ok. 27,4%, a także w przemyśle – ok. 17,9%. Obcokrajowcy najczęściej uzyskują zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej podpisywanej w formie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Pracodawcy podpisują specjalne oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Na początku 2015 roku, takich oświadczeń zarejestrowano niespełna 1 400, na początku 2016 roku – już blisko 5 500, natomiast na początku 2017 roku było już ok. 12 000 zarejestrowanych oświadczeń. Także tendencja jest ewidentnie rosnąca, co może świadczyć o rozwoju gospodarczym i zwiększonej podaży ofert pracy.