Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 120754

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • zagrożenie korupcją,

 • wysiłek fizyczny,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą,

 • wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność, prawidłowość wypełnienia wniosku paszportowego i załączonych dokumentów z informacjami zawartymi w bazie danych Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dokumentów Paszportów;
 • potwierdza dane osobowe osoby odbierającej paszport na podstawie dokumentu tożsamości oraz odcisków palców;
 • wprowadza do rejestru informacje o spersonalizowanych paszportach na podstawie wykazów;
 • przekazuje skompletowane wnioski paszportowe za pośrednictwem poczty specjalnej do Oddziału Paszportów w Gdyni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o dokumentach paszportowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie dokumentów paszportowych oraz w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Inspektor

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca...

  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  • Gdańsk
  • dzisiaj

  Starszy inspektor

  Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, budynek 2 kondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi...

  • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-20

  Inspektor

  Warunki pracy Praca o charakterze biurowo-terenowym. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach. Wyjazdy w...

  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

  • Kwidzyn
  • 2023-05-16