Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kwidzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 120810

Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo-terenowym.

 • Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego.

 • Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach.

 • Wyjazdy w teren - przy użyciu służbowych samochodów osobowych.

 • Biuro oddziału znajduje się na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.

 • W budynku brak windy osobowej.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Częste kontakty z klientem.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Wysiłek fizyczny.

 • Praca w stresie. 

Zakres zadań

 • Przeprowadza lustracje roślin, powierzchni pod ich uprawą, obiektów przechowywania roślin w celu stwierdzenia występowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych;
 • Przeprowadza lustracje roślin, powierzchni pod ich uprawą, obiektów przechowywania roślin w celu zaopatrzenia ich w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne eksportu bądź reeksportu;
 • Pobiera próbki roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, gleby do badań laboratoryjnych;
 • Kontroluje zarejestrowanych przedsiębiorców w celu sprawdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Wprowadza do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie danych z przeprowadzonych kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Starszy inspektor

  Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, budynek 2 kondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi...

  • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-20

  Inspektor

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  • Wejherowo
  • 2023-05-16

  Inspektor

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  • Malbork
  • 2023-05-15