Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120729

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin
 • praca wykonywana samodzielnie oraz pod nadzorem kierownika komórki
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp
 • wejście do budynku bez barier
 • w budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościamiZakres zadań

 • Opracowuje i wdraża standardy działania w zakresie obsługi ruchu osobowego i towarowego w przejściach granicznych
 • Nadzoruje oraz inicjuje zmiany w zakresie efektywności procedur kontrolnych i technologii odpraw osób i towarów w przejściach granicznych
 • Koordynuje współpracę z jednostkami Straży Granicznej, innymi służbami, organami, instytucjami oraz partnerami zagranicznymi w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych
 • Nadzoruje nad wdrażaniem jednolitych procedur w zakresie budowy/ rozbudowy, modernizacji, remontów oraz elewacji funkcjonowania przejść granicznych
 • Współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynuje działania Izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek organizacyjnych
 • Koordynuje współpracę międzynarodową w zakresie realizacji zadań kontroli osób i towarów w przejściach granicznych
 • Nadzoruje wykonywanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach
 • Koordynuje działania w przypadku wystąpienia zakłóceń ruchu osobowego w przejściach granicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Referent (pośrednictwo)

  Pozyskiwanie wolnych miejsc pracy. Przyjmowanie ofert pracy. Ewidencjonowanie przyjętych ofert pracy. Wprowadzanie ofert do programu komputerowego Syriusz. Kojarzenie ofert pracy z osobami bezrobotnymi. Pomoc w organizowaniu giełd pracy. Nauka...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • 2023-05-26

  Referent (ewidencja/rejestracja)

  Rejestracja:Obsługa telefoniczna, w tym umawianie osób na terminy do rejestracji. Pomoc w rejestracji elektronicznej przy stanowiskach komputerowych oraz przy zakładaniu profilu zaufanego, skanowanie i podłączanie zwrotek potwierdzających...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • 2023-05-26

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: czterokondygnacyjny budynek...

  • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-26