Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120557

Warunki pracy

bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - wysiłek fizyczny, - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz uprawnieniami pracowników;
 • opiniowanie na potrzeby kierownictwa KWP w Gdańsku wniosków kierowników komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku;
 • wykonywanie zadań w ramach organizacji procesów postępowań kwalifikacyjnych na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej;
 • prowadzenie Kartoteki Osobowej w Systemie Wspomagania Obsługi Policji;
 • nadzór merytoryczny nad sporządzaniem przez przełożonych dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników;
 • nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących staży pracy finansowanych przez Gdański Urząd Pracy;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalnych w celu przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w komórkach kadrowych
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej oraz dot. innych stanowisk występujących w administracji rządowej;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz działania w warunkach stresu;
 • umiejętność argumentowania, przekonywania i konsultacji treści drażliwych;
 • asertywność, umiejętność analitycznego myślenia;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Specjalista do spraw kadr

  zgodnie ze stanowiskiem

  • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

  • Słupsk
  • 2023-05-15