Starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 120446

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i koordynuje pracę kancelarii jawnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wytycznymi przełożonych.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przekazuje, udostępnia i wysyła dokumenty jawne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Prowadzi urządzenia ewidencyjne oraz inną dokumentację związaną z działalnością kancelarii jawnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych.
 • Kompletuje i przygotowuje akta zakończonych spraw w celu przekazania do właściwego archiwum.
 • Prowadzi ewidencję pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.
 • Prowadzi bieżące i okresowe kontrole sposobu wytwarzania dokumentów jawnych przez wykonawców merytorycznych i technicznych oraz postępowania z dokumentacją jawną znajdującą się na stanie użytkowników.
 • Rozlicza funkcjonariuszy i pracowników MOSG z posiadanej na stanie dokumentacji w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub pracy albo przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej SG.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obiegiem dokumentacji jawnej
 • Znajomość przepisów zawartych w instrukcji kancelaryjnej
 • Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych
 • Sumienność i dokładność
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa sprzętu biurowego
 • Szkolenie z ochrony informacji niejawnych

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca...

 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 • Gdańsk
 • dzisiaj

Starszy inspektor

Warunki pracy Praca administracyjno – biurowa, budynek 2 kondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Zakres zadań Prowadzi...

 • Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-05-20

Inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Wejherowo
 • 2023-05-16