Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Chojnice
Ogłoszenie o naborze Nr 120218

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej

 • praca biurowa pod presją czasu

 • praca związana z koniecznością poruszania się po budynku


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające i analityczne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Przeprowadza czynności sprawdzające deklaracji, zeznań podatkowych i sprawozdań finansowych
 • Identyfikuje i rejestruje w systemach informatycznych przyjęte dokumenty
 • Występuje z wnioskiem o ukaranie podatnika w trybie przepisów ustawy karnej skarbowej za ujawnione przestępstwo lub wykroczenie oraz odstępuje od ukarania
 • Obsługuje systemy i aplikacje
 • Bada zasadność zwrotu podatku dochodowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Referent (pośrednictwo)

  Pozyskiwanie wolnych miejsc pracy. Przyjmowanie ofert pracy. Ewidencjonowanie przyjętych ofert pracy. Wprowadzanie ofert do programu komputerowego Syriusz. Kojarzenie ofert pracy z osobami bezrobotnymi. Pomoc w organizowaniu giełd pracy. Nauka...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • wczoraj

  Referent (ewidencja/rejestracja)

  Rejestracja:Obsługa telefoniczna, w tym umawianie osób na terminy do rejestracji. Pomoc w rejestracji elektronicznej przy stanowiskach komputerowych oraz przy zakładaniu profilu zaufanego, skanowanie i podłączanie zwrotek potwierdzających...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

  • Gdynia
  • 2023-05-26

  Referent

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: czterokondygnacyjny budynek...

  • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  • Gdańsk
  • 2023-05-26