Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117180

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

 • Praca w siedzibie urzędu 

 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz petentów

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Zapewnia prawidłowy obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej – poprzez system EZD i system tradycyjny
 • Obsługuje programy wspomagające pracę sekretariatu m. in. e-Puap, elektroniczny nadawca, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, urządzenia biurowe, itp.
 • Kompletuje, przedkłada do podpisu i dekretacji dokumentację wraz z korespondencją do kierownika jednostki i rozdziela do właściwych komórek organizacyjnych
 • Redaguje pisma zlecone przez kierownictwo jednostki
 • Archiwizuje i przekazuje do archiwum zakładowego akta spraw wytwarzanych w sekretariacie
 • Prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków
 • Przygotowuje i obsługuje narady, spotkania, szkolenia, itp.
 • Sprawozdaje z zakresu wykonywanych zadań
 • Prowadzi skład chronologiczny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu i obsłudze sekretariatu
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Word, PowerPoint i Excel)
 • Wiedza w zakresie stosowania w praktyce instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność, asertywność
 • Praca w administracji publicznej

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista ds. Obsługi Studentów w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: Kompleksowa obsługa studentów krajowych i obcojęzycznych, w tym m.in.: prowadzenie prawidłowej i rzetelnej dokumentacji przebiegu studiów na podstawie obowiązujących...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • dzisiaj

Pracownik ds. Wsparcia Organizacyjnego

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 Twoje zadania: przygotowywanie pism wychodzących, sprawozdań oraz zamówień, prowadzenie ewidencji majątku oraz sprzętu firmowego, rejestracja i...

 • Poczta Polska S.A.

 • Pruszcz Gdański, ul. Handlowa 4
 • 2023-03-27

Urzędnik ubezpieczeń społecznych

zgodnie ze stanowiskiem - praca biurowa Wymagania konieczne: Uprawnienia: obsługa komputera i urządzeń biurowych

 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

 • Słupsk
 • 2023-03-24