Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nowodworskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 116840

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (oględziny, kontrole budów i obiektów budowlanych w terenie). Poniedziałek, wtorek, czwartek 8 godz., środa 9 godz., piątek 7 godz. Praca biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie lub czynności kontrolne na terenie powiatu nowodworskiego, bez godzin nadliczbowych. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Praca w budynku na II piętrze, bez windy, podjazdów, toaleta niedostosowana do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy
 • prowadzenie postępowań w sprawach rozpoczęcia robót budowlanych
 • prowadzenie postępowań w sprawach zakończenia budowy i oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów
 • prowadzenie sprawozdawczości PINB
 • prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę i zgłoszeń
 • prowadzenie ewidencji obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • archiwizowanie dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z realizacją szeroko rozumianego procesu budowlanego.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych - prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

-obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej - obsługa interesantów - prowadzenie stosownych rejestrów - inne czynności administracyjno-biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: ekonomiczne,administracja...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

 • Starogard Gdański
 • wczoraj

Referent (pośrednictwo)

Pozyskiwanie wolnych miejsc pracy. Przyjmowanie ofert pracy. Ewidencjonowanie przyjętych ofert pracy. Wprowadzanie ofert do programu komputerowego Syriusz. Kojarzenie ofert pracy z osobami bezrobotnymi. Pomoc w organizowaniu giełd pracy. Nauka...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

 • Gdynia
 • wczoraj

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana pod...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdynia
 • wczoraj