Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116458

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na piętrze. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i poza siedzibą. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.


Możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po roku pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących, w tym obsługuje pocztę elektroniczną w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Delegaturze
 • Prowadzi rejestr oraz wysyłkę korespondencji drogą tradycyjną i elektroniczną
 • Gromadzi dokumentację dotyczącą działalności Delegatury
 • Przekazuje na polecenie Dyrektora Delegatury komunikaty i ustalenia organizacyjne pracownikom Delegatury i/lub dyrektorom wydziałów/delegatur w celu wsparcia ich bieżącej pracy
 • Prowadzi terminarz spotkań w celu zapewnienia właściwej organizacji dnia pracy Dyrektora Delegatury
 • Redaguje pisma na polecenie Dyrektora Delegatury w celu wsparcia ich w bieżącej pracy
 • Zabezpiecza dokumentację gromadzoną w Delegaturze i pieczątki oraz archiwizuje i przekazuje do Archiwum akta spraw Delegatury w celu zapewnienia właściwego obiegu i sposobu przechowywania dokumentów Delegatury
 • Udziela wstępnych informacji interesantom z zakresu działania Delegatury oraz kieruje ich do właściwych pracowników w celu zapewnienia szybkiej obsługi klienta

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane

  Podobne ogłoszenia:

  Inspektor

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca...

  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  • Gdańsk
  • dzisiaj

  Inspektor wojewódzki

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach administracji publicznej Miejsce i otoczenie...

  • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  • Gdańsk
  • dzisiaj

  Inspektor

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca...

  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku

  • Gdańsk
  • dzisiaj