Legalizator

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Legalizator
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116105

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.


Budynek bez windy.


Praca na parterze.


Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.


Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.


Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.


Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.


Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.

Zakres zadań

 • Zajmuje się bieżącą obsługą klientów Urzędu w punkcie obsługi klienta (POK).
 • Obsługuje systemy informatyczne związane z usługami metrologicznymi prowadzonymi przez wydział.
 • Prowadzi ewidencję wyjść służbowych i prywatnych oraz poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) pracowników wydziału.
 • Prowadzi rejestr korespondencji wpływającej i wypływającej z wydziału.
 • Sporządza okresową sprawozdawczość wynikającą z ewidencji dochodów i wydatków.
 • Prowadzi sprawy administracyjno-biurowe wydziału.
 • Archiwizuje sporządzoną dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Ogólna wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne w zakresie obsługi POK (punkt obsługi klienta).
 • Znajomość oprogramowania MS Office (word, excel, outlook).
 • Umiejetność obsługi urządzeń biurowych.
 • Umiejetność dobrej organizacji pracy.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.
 • Znajomowść kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o miarach.
 • Odporność na sytuacje stresowe.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Powiązane