Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137021

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę
 • budynek posiada toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji o dostępności: deklaracja dostępności

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „złych długów”.
 • Prowadzi czynności sprawdzające w zakresie zlecanym przez inne organy podatkowe (art. 274c Ordynacji Podatkowej).
 • Prowadzi czynności sprawdzające w ramach działań obejmujących kompleksową obsługę Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT.
 • Dokonuje czynności sprawdzające niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.
 • Weryfikuje rozliczenia podatkowe wynikające z pozostałych zdarzeń powodujących obowiązek dokonywania stosownych korekt w różnych tytułach podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent-stażysta

w/g programu stażu bezrobotnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

 • Nowa Wieś Lęborska
 • dzisiaj

Referent (archiwum)

Archiwizacja dokumentów dotyczących osób bezrobotnych. Porządkowanie akt osobowych. Digitalizacja dokumentów. Obsługa urządzeń biurowych. Obsługa klienta w zakresie wydawania zaświadczeń. Zapoznanie się z systemem SYRIUSZ oraz EDOK....

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

 • Gdynia
 • dzisiaj

Referent (dział ewidencji i świadczeń)

Dział Ewidencji i Świadczeń:Rejestracja:Obsługa telefoniczna, w tym umawianie osób na terminy do rejestracji. Pomoc w rejestracji elektronicznej przy stanowiskach komputerowych oraz przy zakładaniu profilu zaufanego, skanowanie i podłączanie...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

 • Gdynia
 • wczoraj