Starszy inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 137380

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- brak windy
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • prowadzi kancelarię Obwodu Ochrony Wybrzeża zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt, archiwizuje dokumenty
 • koordynuje prace Obwodu w zakresie prac administracyjnych podczas nieobecności Kierownika Obwodu
 • sporządza zbiorczą dokumentację zarobkową kierowców wraz z dokumentacją dotyczącą ekspoloatacji pojazdów w Obwodzie w celu dokonania wypłat wynagrodzeń
 • prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz ewidencję składników majątkowych (materiały, produkty, sprzęt) w celu przejrzystego rozliczania i przyjmowania składników majątkowych na stan Obwodu
 • prowadzi gospodarkę odzieżową w Obwodzie (przychody i rozchody, naliczanie ekwiwalentów, wydawanie odzieży pracownikom) w celu zapewnienia sprzętu i środków ochrony osobistej pracownikom Obwodu
 • sporządza miesięczną dokumentację dotyczącą pracy pojazdów mechanicznych,na bieżąco wystawia i rozlicza karty drogowe (kilometry i paliwo) w celu przekazania informcji do Wydziału Transportu i Zaopatrzenia, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Obwodu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przygotowania dokumentacji dla Wydziału Spraw Pracowniczych
 • przygotowuje dokumenty finansowe do realizacji (rachunki, delegacje) w celu obsługi finasowej Obwodu
 • pobiera materiały i sprzęt z magazynu centralnego Urzędu w celu przekazania do przerobu w Obwodzie, utrzymuje w należytym stanie urządzenia pomiarowe i legalizuje w celu ochrony składników majatkowych przed kradzieżą i nieprawidłowym rozliczeniem ilościowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie gospodarki magazynowej lub w zaopatrzeniu
 • Znajomość przepisów kancelarjnych
 • Ogólna orientacja w zakresie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętość obsługi programu kadrowego
 • Umiejętność obsługi programu magazynowo-materiałowego

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista / Specjalistka ds. gospodarki magazynowej

Zadania: Zapewnienie prawidłowego obrotu i przechowywania magazynowego materiałów, części zamiennych i urządzeń technicznych Planowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej poprzez odpowiednie rozmieszczenia towarów w magazynie Odpowiednie...

 • POLPHARMA S.A.

 • Starogard Gdański
 • wczoraj

Specjalista / Specjalistka ds. magazynowych

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ: zaangażowaną i chętną do pracy gotową do pracy w systemie 06-14 i 14-22 (stały grafik , wolne weekendy) skrupulatną, dokładną, punktualną posiadającą doświadczenie w logistyce magazynowej która potrafi pracować...

 • Ligentia Poland Sp. z o.o.

 • Gdańsk, Kokoszki
 • 2024-05-21

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy) - zagrożenie korupcją - przeprowadzanie kontroli/inspekcji -...

 • Urząd Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2024-05-10