Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136862

Warunki pracy


 • praca zmianowa oraz dyspozycyjność
 • praca w siedzibie urzędu i w terenie
 • kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • zagrożenie korupcją
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w prowadzeniu kontroli planowych, pozaplanowych dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką odpadami, przez podmioty korzystające ze środowiska.
 • Współuczestniczy w przeprowadzeniu analiz przedkładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań.
 • Współdziała w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, CLB GIOŚ, a także w szczególnych przypadkach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Współdziała w czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze gospodarki odpadami oraz rozpatruje interwencje zgłaszane do Inspektoratu zgodnie z wytywcznymi NWI/KDI lub koordynatora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, kierunki przyrodnicze i techniczne związane z ochroną środowiska, prawo, administracja, ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność i asertywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Gdynia
 • dzisiaj

Inspektor

Warunki pracy praca w pomieszczeniu ogrzewanym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym, zagrożenie korupcją, praca jednozmianowa. Zakres zadań Prowadzi obsługę sekretariatu poprzez ewidencję korespondencji...

 • Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie

 • Człuchów
 • 2024-05-15

Specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu Praca na terenie szpitali/oddziałów psychiatrycznych Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele) lub przeprowadzanie...

 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Gdańsk
 • 2024-05-09