Project Manager w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych

Project Manager w Dziale Niekomercyjnych Badań Klinicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/35R24/WCH

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • nadzór i odpowiedzialność za zgodną z wnioskiem o dofinansowanie, umową o finansowanie i procedurami wewnętrznymi Sponsora (tj. GUMed) realizację projektu
 • planowanie i nadzorowanie pracy członków zespołu projektowego zatrudnionych w projekcie do jego obsługi administracyjnej
 • prognozowanie i kontrolowanie, budżetu projektu
 • w przypadku konieczności wprowadzenia zmian i korekt w harmonogramie i budżecie projektu – przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zwrócenia się do Agencji Badań Medycznych o niezbędne zgody, a po ich uzyskaniu – skorygowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (w przypadku projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych)
 • zarządzanie ryzykiem, ustalanie priorytetów i planowanie działań naprawczych w obszarze administracyjno-finansowym, oraz inicjowanie procesu oceny ryzyka w projekcie badania klinicznego
 • organizacja procesu zamówień publicznych, w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej procedurami i przepisami dla uruchomienia zamówień, oraz współpraca z Działem Zamówień
 • organizacja procesu zatrudniania członków zespołu projektowego, w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej przy zatrudnianiu, oraz współpraca z Działem Kadr
 • organizacja procedury wyboru podwykonawców projektu (w tym CRO), oraz nadzór nad zawieraniem i rozliczaniem umów między Sponsorem, partnerami i podwykonawcami projektu
 • współpraca z pracownikami Sponsora odpowiedzialnymi za zarządzanie obrotem IMP
 • zapewnienie dokonania przez Sponsora płatności polisy obowiązkowego ubezpieczenia sponsora i badacza oraz opłaty za wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego
 • przygotowanie projektu umowy na prowadzenie badania klinicznego wraz z załącznikiem finansowym (tj. kosztorysem badania w ośrodku) – jeśli nie jest to zlecone CRO
 • zarządzanie przepływem informacji w zespole projektowym, w tym wypracowanie i nadzorowanie ścieżki komunikacji oraz prowadzenie cyklicznych spotkań zespołu projektowego
 • koordynacja przepływu informacji między Sponsorem, ośrodkami badawczymi, CRO i Agencją Badań Medycznych
 • przygotowywanie bieżących raportów z postępów w realizacji projektu dla Kierownika Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” oraz Koordynatora Naukowo-Medycznego
 • przygotowanie, w porozumieniu z Kierownikiem Działu Niekomercyjnych Badań Klinicznych i Koordynatorem Naukowo-Medycznym, okresowych raportów dla instytucji finansujących projekt
 • koordynacja i udział w audytach, inspekcjach i kontrolach projektu

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w zarządzaniu projektami (preferowane zarządzanie projektami badań klinicznych)
 • znajomości technik planowania i monitorowania projektów
 • umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • umiejętności zarządzania czasem i zasobami
 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki związane z zarządzaniem)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • analitycznego myślenia
 • certyfikat Prince2 lub PMP będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych

Powiązane