Pracownik biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
Pracownik biurowy
Miejsce pracy: Dzierżążno
Numer: StPr/24/0058
OBOWIĄZKI:
1. Odbycie instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p.poż;2. Zapoznanie z regulaminem pracy;3. Zapoznanie się z przepisami obowiązującymi u Organizatora stażu;4. Przyjmowanie i podział korespondencji: - rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących zgodnie z instrukcją kancelaryjną;5. Wpisanie pism do książki nadawczej lub do dziennika korespondencyjnego; - przepisywanie, adresowanie i wysyłanie korespondencji;6. Podział korespondencji przychodzącej na odpowiednie komórki organizacyjne; - przygotowanie korespondencji do wysłania;5. Przestrzeganie obiegu dokumentów (zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 6. Znakowanie pisma zgodnie z zasadami systemu dziennikowego;7. Przyjmowanie Klientów oraz udzielanie im informacji; 8. Kierowanie Klientów do odpowiedniego pracownika firmy;9. Odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym;10. Kierowanie rozmów do odpowiednich pracownikówfirmy;11. Wysyłanie i odbieranie e-maili;12. Sporządzanie pism wychodzących i innych dokumentów przy wykorzystaniuprogramów komputerowych;13. Kserowanie oraz skanowanie dokumentów;14. Prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa;15. Nadzorowanie umówionych terminów spotkań Prezesa;16. Odwoływanie i ustalanie nowych terminów spotkań Prezesa;17. Obsługa spotkań służbowych;18. Prowadzenie rejestru wyjść służbowych;19. Prowadzenie rejestru kontroli;20. Sporządzanie listy zakupionych artykułów biurowych;21. Wydawanie zakupionych artykułów biurowych;22. Bieżąca pomoc administracyjno biurowa w biurze;23. Stała współpraca z pozostałymi pracownikami firmy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe


Wymagania inne:

[Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : TECHNIK EKONOMISTA[Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOŁE I POD PRESJĄ CZASU

Miejsce pracy:

Dzierżążno


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pracownik biurowy

STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP.Zapoznanie się z procedurami w Dziale Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji. Zapoznanie z komputerowym programem Syriusz. Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych pod nadzorem. Zapoznanie się z wymogami...

  • Gdański Urząd Pracy

  • Gdańsk
  • wczoraj

Pracownik biurowy

przegląd aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz przepisów powiązanych branż, tj. rolnictwo, weterynaria, udział w opracowywaniu sprawozdań, raportów, prowadzenie prac biurowo administracyjnych. Wymagania...

  • Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

  • Chojniczki
  • wczoraj

Pracownik biurowy

STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP.Zapoznanie się z Regulaminem organizacyjnym GUP/CPSiS, zapoznanie się z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zapoznanie się z procedurami w Dziale Marketingu i Współpracy...

  • Gdański Urząd Pracy

  • Gdańsk
  • wczoraj