Starszy inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łeba
Ogłoszenie o naborze Nr 133391

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- miejsce do odświeżenia się


Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 
- zmienne warunki atmosferyczne
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t

Zakres zadań

 • prowadzi kancelarię Obwodu Ochrony Wybrzeża zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt, archiwizuje dokumenty
 • koordynuje prace Obwodu w zakresie prac administracyjnych podczas nieobecności Kierownika Obwodu
 • sporządza zbiorczą dokumentację zarobkową kierowców wraz z dokumentacją dotyczącą ekspoloatacji pojazdów w Obwodzie w celu dokonania wypłat wynagrodzeń
 • prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz ewidencję składników majątkowych (materiały, produkty, sprzęt) w celu przejrzystego rozliczania i przyjmowania składników majątkowych na stan Obwodu
 • prowadzi gospodarkę odzieżową w Obwodzie (przychody i rozchody, naliczanie ekwiwalentów, wydawanie odzieży pracownikom) w celu zapewnienia sprzętu i środków ochrony osobistej pracownikom Obwodu
 • sporządza miesięczną dokumentację dotyczącą pracy pojazdów mechanicznych, bieżące wystawianie i rozliczanie kart drogowych (kilometry i paliwo) w celu przekazania informcji do Wydziału Transportu i Zaopatrzenia, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Obwodu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu przygotowania dokumentacji dla Wydziału Spraw Pracowniczych
 • przygotowuje dokumenty finansowe do realizacji (rachunki, delegacje) w celu obsługi finasowej Obwodu
 • pobiera materiały i sprzęt z magazynu centralnego Urzędu w celu przekazania do przerobu w Obwodzie, utrzymuje w należytym stanie urządzenia pomiarowe i legalizuje w celu ochrony składników majatkowych przed kradzieżą i nieprawidłowym rozliczeniem ilościowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie gospodarki magazynowej lub w zaopatrzeniu
 • Znajomość przepisów kancelarjnych
 • Ogólna orientacja w zakresie gospodarki materiałowo-magazynowej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętość obsługi programu kadrowego
 • Umiejętność obsługi programu magazynowo-materiałowego

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista ds. dokumentacji księgowo-magazynowej

Opis stanowiska: Sprawdzenie zgodności dostaw z zamówieniem oraz wprowadzanie dostaw do systemu WMS; Prowadzenie i utrzymanie porządku w dokumentacji magazynowej; Obsługa przesunięć magazynowych, bieżąca współpraca z magazynem;...

 • AGATA Spółka Akcyjna

 • Gdańsk
 • 2024-02-14

Pracownik ds. transportu

- obsługa urządzeń biurowych,- obsługa programów komputerowych związanych z przewozem osób zaopatrzeniem i magazynowaniem; Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie:...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim

 • Starogard Gdański
 • 2024-02-08