Specjalista Symulacji Medycznej

Specjalista Symulacji Medycznej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/107R23/AB

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • obsługa techniczna zajęć dydaktycznych, realizowanych w warunkach symulowanych, w tym obsługę trenażerów, symulatorów, oprogramowania i sprzętu audio-wideo,
 • przygotowywanie sal Symulacji Medycznej do prowadzenia zajęć oraz przed egzaminami m.in.: charakteryzacja pacjentów/symulatorów, nadzorowanie kompletności oraz sprawności urządzeń i sprzętu,
 • wsparcie techniczne, organizacyjne i dydaktyczne osób prowadzących zajęcia w Symulacji Medycznej,
 • instruowanie prowadzących zajęcia w zakresie obsługi symulatorów i sprzętu,
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, trenażerów i pozostałego sprzętu, wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwację i czyszczenie sprzętu,
 • dbanie o sprawność wyposażenia Symulacji Medycznej (informatycznego, elektrycznego itd.),
 • prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m. in. sprzętu symulacyjnego) oraz dokumentacji bieżącej,
 • nadzór i analiza stanów magazynowych sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych,
 • aktywne uczestniczenie we wdrażaniu stosownych metod i sposobów nauczania, przejawianie inicjatywy w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie symulacji medycznej,
 • współudział w prowadzeniu platformy e-learningowej, przygotowywanie materiałów na potrzeby Symulacji Medycznej (przetwarzanie otrzymanych prezentacji i treści merytorycznych na stronę internetową itp.).

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia technicznego lub medycznego wyższego,
 • rozumienie szpitalnej aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej,
 • wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz znajomości obsługi programów: Word, Excel, Power Point, baz danych, platform e-learningowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • kompetencji społecznych w zakresie: umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji czasu pracy, sumienności i dokładności, chęci podnoszenia kwalifikacji, otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
 • mile widziana umiejętność przekazywania wiedzy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Technik Elektroradiologii

Wykonywanie badań mammograficznych w Mammobusach Praca na aparatach cyfrowych firmy Siemens Wykonywanie elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie EDM oraz podpis biometryczny Przygotowanie Mammobusów do przyjęcia Pacjentek Dbanie o...

 • Geneva Trust Polska sp. z o.o.

 • 2024-01-31