Starszy Asystent w Zakładzie Toksykologii Środowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Asystent w Zakładzie Toksykologii Środowiska
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7523/AB

grupa pracowników badawczych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym aktywny udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze badawczym lub popularyzatorskim (w tym artykuły oryginalne, popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • posiadania znaczących osiągnięć naukowych,

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studnia magisterskie na kierunku chemia lub zdrowie środowiskowe lub pokrewne,
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • umiejętności pracy w zespole.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej dwóch oryginalnych publikacji pełnotekstowych (w tym co najmniej jednej oryginalnej jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym z Q1 i dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 8,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zgłoszenie patentowe zarejestrowane przez właściwy urząd patentowy.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. rejestracji API

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Poprawne opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej aktywnych substancji farmaceutycznych Spółki, na potrzeby rejestracji w oparciu o aktualne przepisy i wytyczne międzynarodowe w tej...

 • POLPHARMA S.A.

 • Starogard Gdański
 • 2024-02-22

Asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie na czas określony DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej,...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • 2024-02-20