Starszy Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Starszy Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia
Miejsce pracy: Gdańsk
K/7223/WCH

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy (1.0 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, w szczególności o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, a także wybrane zajęcia seminaryjne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • posiadania znaczącego doświadczenia dydaktycznego lub zawodowego lub naukowego.
WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:
 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwa lub pokrewnym,
 • posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej oraz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego, min. na poziomie B2,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

DODATKOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATA:

 • co najmniej 4-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej i posiadanie pozytywnych ocen przełożonych i studentów oraz udokumentowane osiągnięcia świadczące o posiadaniu znaczącego doświadczenia dydaktycznego (np. opinie, certyfikaty, dyplomy, publikacje o charakterze dydaktycznym czy popularyzatorskim) lub co najmniej 4-letni staż pracy na rynku w branży związanej z perspektywą zatrudnienia oraz udokumentowanie osiągnięć świadczących o posiadaniu znaczącego doświadczenia zawodowego (np. opinii, certyfikatów, dyplomów) lub co najmniej 2-letni staż pracy oraz dorobek naukowy udokumentowany np. uzyskaniem stopnia doktora oraz posiadaniem co najmniej jednej publikacji popularyzującej naukę (artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne) oraz pełnotekstowej pracy oryginalnej (jako pierwszy autor) w recenzowanym czasopiśmie naukowym; dorobek naukowy.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (2 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych pełny wymiar czasu pracy zatrudnienie na czas określony DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej,...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • 2024-02-09