Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 130180

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa
 • praca w terenie
 • praca przy obsłudze komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • praca w siedzibie pracodawcy
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • brak windy w budynku
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli
 • Bada zasadność zwrotu podatku oraz wydaje postanowienia w sprawach przedłożenia terminu zwrotu podatku
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
 • Obsługuje system wymiany informacji podatkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej praca biurowa pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Chojnice
 • 2023-12-08

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa - siedząca oświetlenie naturalne i sztuczne obsługa stanowiska komputerowego powyżej 4 godzin na dobę obsługa klienta Miejsce i...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-12-08

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu praca z klientem zewnętrznym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Pruszcz Gdański
 • 2023-12-08