Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 130188

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:



 • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych
 • praca przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu,
 • czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:



 • budynek czterokondygnacyjny bez windy
 • budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Prowadzenie postepowań podatkowych, w tym w sprawach: a) określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wpłat z zysku, wysokości odsetek za zwłokę, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych, b) nieujawnionych źródeł przychodów oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, c) ustalania zobowiązań podatkowych, d) orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, e) nadpłat i zwrotów
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • Orzecznictwo w zakresie kar porządkowych
 • Orzecznictwo w sprawach opłat, o których mowa w odrębnych przepisach
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, w pozycji siedzącej praca biurowa pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Chojnice
 • 2023-12-08

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa - siedząca oświetlenie naturalne i sztuczne obsługa stanowiska komputerowego powyżej 4 godzin na dobę obsługa klienta Miejsce i...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-12-08

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu praca z klientem zewnętrznym praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Pruszcz Gdański
 • 2023-12-08