Zastępca naczelnika wydziału

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 129824

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie, - zmienne warunki atmosferyczne


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • organizuje pracę Wydziału poprzez kierowanie zespołem pracowników i nadzoruje realizowane projekty podczas nieobecności Naczelnika Wydziału
 • przygotowuje OPZ na Inżyniera Kontraktu, bierze udział w postępowaniu przetargowym
 • przygotowuje OPZ na Wykonawcę Robót Budowlanych, bierze udział w postępowaniu przetargowym, nadzoruje i rozlicza roboty inwestycyjne
 • opiniuje dokumentację projektową i kosztorysową dla przyszłych inwestycji
 • zleca dokumentację zamienną lub dla robót awaryjnych
 • bierze udział w zakresie technicznym w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych dla pozyskania funduszy na realizację robót
 • nadzoruje i rozlicza Inżyniera Kontraktu
 • bierze udział w opiniowaniu inwestycji projektowanych przez innych inwestorów w rejonach portowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe FIDIC
 • Studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane hydrotechniczne lub konstrukcyjne bez ograniczeń
 • Bardzo dobra znajomośc języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)

Powiązane