Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6323/WCH

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy (1.0 etat)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • ukończone studia wyższe na kierunku lekarskim,
 • posiadanie specjalizacji lub szkolenia specjalizacyjnego z zakresu otolaryngologii,
 • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

DODATKOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATA:

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony (2 lata z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Lekarz

Opis stanowiska: opieka lekarska nad pacjentami stacji dializ. Oferujemy: gwarancję stabilności warunków wynagrodzenia i zatrudnienia, formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt, zlecenie, pracę w oparciu o najwyższe...

 • Fresenius

 • Wejherowo
 • 2023-11-27

Asystent w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych niepełny wymiar czasu pracy (0,9 etatu) zatrudnienie na czas określony DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • 2023-11-17

Asystent w Klinice Neurologii Dorosłych

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych pełny wymiar czasu pracy (2 stanowiska x 1.0 etat) zatrudnienie na czas określony DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: prowadzenie i dokumentowanie działalności...

 • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 • Gdańsk
 • 2023-11-16