Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127216

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, i elektronarzędzi w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji finansowej i ilościowej dotyczącej posiadanego asortymentu.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej środków finansowych (w tym dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów zewnętrznych) przyznanych na zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu ich wykorzystania w procesie remontów, konserwacji, napraw, itp.),
 • Wystawianie dokumentów rozchodowo – przychodowych w zakresie materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu ich wykorzystania w procesie remontów, konserwacji, napraw, itp.),
 • Współudział w planowaniu wydatków budżetowych (rocznych, miesięcznych, bieżących w miarę potrzeb) w zakresie materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i elektronarzędzi w celu zabezpieczenia bieżących i przyszłych potrzeb MOSG.
 • Wykonywanie sprawozdań materiałowo – finansowych z realizacji wydatków budżetowych w cyklach półrocznych i rocznych w celu przekazania do Wydziału Finansów i jednostki nadrzędnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 • Obsługa komputera (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny)
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, skrupulatność, dokładność
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane