Starszy inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127103

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

Zakres zadań

 • opracowuje i przedstawia przełożonym analizy ryzyka, plany i harmonogramy kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • przeprowadza kontrole Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie realizacji przepisów dotyczących ochrony zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych,
 • nadzoruje realizację kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności,
 • przygotowuje projekty decyzji oraz pism,
 • zbiera, analizuje i weryfikuje informacje od Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • nadzoruje prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych, rejestry urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania i podpisywania dokumentacji weterynaryjnej związanej z obrotem, handlem i eksportem żywych zwierząt,
 • prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników IW oraz szkolenia zewnętrzne o szerokim wykazie odbiorców tj. osób fizycznych, firmy zewnętrzne, jednostki administracji i służb,
 • współpracuje z organizacjami rządowymi i samorządowymi województwa pomorskiego oraz innymi instytucjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • prawo jady kat. B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • znajomość ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • znajomość aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • znajomość prawa UE w zakresie ochrony i zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność analizy danych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kartuzy
 • dzisiaj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy -budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, -praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, Zakres zadań prowadzenie rejestru podmiotów...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

 • Kartuzy
 • dzisiaj

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie. Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich;...

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Tczew
 • 2023-09-24