Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 127107

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu
 • praca z wykorzystaniem komputera
 • praca przeważnie siedząca
 • praca wykonywana pod presją czasu
 • praca jednozmianowa w porze dziennej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę 
 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prawidłowo i terminowo przetwarza w systemach informatycznych dane z dokumentów podatkowych i innych dokumentów
 • Weryfikuje poprawność danych przetwarzanych w systemach informatycznych
 • Tworzy i zatwierdza w systemach informatycznych wewnętrznych decyzje i inne dokumenty techniczne
 • Udziela pisemne informacje podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Obsługuje telefoniczną rezerwację wizyt w urzędzie
 • Realizuje raporty z zatwierdzonych dokumentów podatkowych w systemach informatycznych
 • Terminowo przekazuje przetworzone dokumenty do innych komórek organizacyjnych
 • Archiwizuje przetworzone dokumenty w zakresie niezastrzeżony dla innych komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych praca w zespole pod presją czasu...

 • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-29

Referent / Specjalista

Wymiar czasu pracy: 1 etat Komórka organizacyjna: Biuro Prorektora ds. Studenckich Wymagania kwalifikacyjne, wykształcenie, doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, Bardzo dobra obsługa komputera, znajomość programów: Word, Excel,...

 • Uniwersytet Morski w Gdyni

 • Gdynia
 • 2023-09-28