Młodszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 126875

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa/laboratoryjna
 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych
 • praca w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę,
 • budynek posiada toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Wykonuje badania i ekspertyzy próbek wybranych grup towarowych zgodnie ze specjalizacją laboratorium, stanem wyposażenia oraz sporządza opracowania analityczne na podstawie przeprowadzonych ekspertyz i badań specjalistycznych zgodnie z profilem badawczym
 • Udziela opinie, interpretacje i składa propozycje dotyczące klasyfikacji próbek towarów będących przedmiotem przeprowadzanych badań i analiz fizyko-chemicznych
 • Wykonuje wewnątrzlaboratoryjne działania, gwarantujące sprawne funkcjonowanie aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu pomocniczego
 • Przeprowadza badania na potrzeby walidacji metod badawczych
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z wytyczonym profilem badawczym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym lub pokrewnym
 • Umiejętność postępowania z odczynnikami chemicznymi, szkłem laboratoryjnym oraz podstawowymi urządzeniami laboratoryjnymi
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Office)
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność czytania i rozumienia literatury branżowej w języku angielskim

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Asystent ds. Uśredniania Próbek i Analiz Fizycznych

Opis stanowiska Homogenizacja, przygotowanie próbek do dalszych badań Wykonywanie analiz fizycznych Wymagania Wykształcenie średnie, preferowane: chemiczne, biologiczne, gastronomiczne lub wyższe towaroznawstwo, kierunki chemiczne i biologiczne...

 • J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 • Gdynia
 • 2023-09-28

Laborant

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w laboratorium, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-26

Technik Laboratoryjny (Pracownia Chromatografii Cieczowej)

Opis stanowiska Organizacja stanowisk pracy (zapewnienie odpowiednich materiałów tj. szkła, odczynników) Sporządzanie roztworów i odczynników chemicznych Ważenie próbek do badań Kontrolowanie stanu technicznego i konserwowanie sprzętu...

 • J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 • Gdynia
 • 2023-09-20