Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126243

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na I piętrze (wejście od ulicy bez schodów). Budynek wielokondygnacyjny bez windy. Pokój wyposażony w narzędzia pracy: komputer, drukarkę i telefon oraz w meble biurowe. Praca wykonywana w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze.

Zakres zadań

 • Instruuje i koordynuje, przyjmuje wnioski od jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w celu dokonania podziału dotacji celowej
 • Rozlicza dotacje celowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
 • Sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie jednostkowych rozliczeń dotacji celowych dla Wydziału Finansów i Budżetu PUW oraz w wymaganych przypadkach dla Ministerstwa
 • Sporządza umowy z jednostkami niepaństwowymi na wykonywanie zadań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek
 • Kontroluje terminowość wywiązywania się z postanowień umów dotyczących dofinansowania w celu prawidłowego wykonania zadania
 • Przygotowuje wystąpienia do Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie budżetu JST w zakresie dotacji
 • Rejestruje zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji w zakresie dotacji celowych lub/ i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość pakietu MS Office

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy inspektor

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze, - kontakty osobiste, telefoniczne i pisemne z...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • Gdańsk
 • 2023-09-25

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: praca administracyjno-biurowa, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko...

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 • Gdańsk
 • 2023-09-22

Inspektor

Warunki pracy - Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. - Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bezpośredni kontakt z metalami m. in. nikiel, ołów, metale szlachetne. - Praca...

 • Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

 • Gdańsk
 • 2023-09-22