Promocja zatrudnienia w Malborku

Zadaniem Powiatowej Rady Zatrudnienia jest monitorowanie sytuacji na rynku pracy w powiecie malborskim, podejmowanie stosownych decyzji dotyczących istotnych działań aktywizujących osoby bezrobotne. Jej zadaniem jest również przekazanie sprawozdania z wykorzystania pieniędzy z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowa Rada Zatrudnienia podejmuje liczne decyzje dotyczące projektów mających na celu zwalczanie wysoki poziom bezrobocia w Malborku. Ustalany jest także każdego roku plan dotyczący szerokiego zakresu prac społecznych w każdej z gmin powiatu malborskiego. W zależności od potrzeb społecznych, planowane są darmowe szkolenia, kursy a nawet opiniowane są potrzebne kierunki, które powinny zostać wprowadzone do szkolnictwa. Czasem bowiem okazuje się, że wystarczy zmodyfikować zakres przedmiotów, żeby we wczesnym etapie nauczania rozpocząć kształcenie zawodowe na dane stanowisko, na które występuje realne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Jako organ opiniodawczo – doradczy starosty w kwestiach dotyczących rynku zatrudnienia, w swoim składzie posiada przedstawicieli wyłonionych przez organizacje i organy regionalne, związki zawodowe, organizacje rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, których działalność związana jest z zatrudnianiem. Jeśli zatem sytuacja na rynku pracy ulega pogorszeniu, a liczba osób bezrobotnych rośnie, wówczas podczas kolejnego spotkania konieczne jest znalezienie rozwiązań i wyznaczenia kierunku działań zaradczych.

Oznaczone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *