Perspektywy rozwoju gospodarki oraz rynku pracy w Ustce

Ustka należy do województwa pomorskiego, które prężnie realizuje Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego. Głównym założeniem jest przeprowadzanie działań mających znaczący wpływ na mocną i stabilną pozycję regionu na arenie nie tylko Polski, ale i całej Europy. Silny nacisk kładziony jest na wsparcie przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii, wspieranie kształcenia społeczeństwa przy jednoczesnym zwiększeniu atrakcyjności dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców.

W powiecie słupskim, do którego należy Ustka, stopa bezrobocia wynosi ok. 12%. Poziom bezrobocia zatem nie wskazuje na dobre warunki na rynku pracy. Ale postrzeganie pracy w Ustce w odniesieniu do powiatu, nie koniecznie może dać nam realny ogląd sytuacji. Wiele jest bowiem osób, które korzystając z niskiego poziomu bezrobocia w całym woj. pomorskim (ok. 7%), coraz częściej rozważa pracę innym nieco bardziej odległym miejscu.

Jednak zostając przy mieście Ustka, możemy dostrzec liczne działania mające na celu zwiększenie ofert pracy dla mieszkańców. Tworzenie korzystnych warunków dla działalności firm tworzących nowe miejsca pracy w handlu i usługach, wsparcie dla rozwoju gospodarki elektronicznej i informacyjnej, czy też wprowadzenie ułatwień prawnych, administracyjnych i finansowych przy współpracy przedsiębiorców – to jedne z wielu działań w ramach Strategii Rozwoju. Równolegle Władzom Ustki zależy również na rozwoju innych płaszczyzn mających wpływ na gospodarkę, m.in: podniesienie poziomu edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży, wykorzystywanie naturalnych zasobów wynikających z położenia geograficznego, a także rozwój sfery publicznej.

Oznaczone , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *